Ds. J.E. Kramer

Deze zondag is er één ochtenddienst ivm de belijdenis dienst om 13:00 uur in de Kandelaarkerk
 
Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 89: 1 + 3 ‘Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied’
   
  *buigen

 4. Zingen: Lb. 310: 1 t/m 6 ‘Eén is de Heer, de God der goden’
 5. Gebed
  (kinderen naar de kring)
   
  *horen

 6. Kindermoment
 7. Zingen: Opw voor Kids 28
 8. Inleiding op schriftlezing en preek
 9. Lezen: Gen. 28,10-22 BGT (Derkine K.)
 10. Zingen: GK 91: 1 + 6 + 7 ‘hij die op Gods bescherming wacht’
 11. Preek
   
  *geven

 12. Zingen: Opw. 488 ‘Heer, ik kom tot u’
  (kinderen terug van de kring)

 13. Gebed
 14. Collecte
   
  *gaan

 15. Zingen: GK 250: 1 t/m 3 ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’
 16. Zegen