Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 27: 1 + 3 ‘God is mijn licht, mijn heil’
   
  *buigen

 4. Lezen: 2Petr. 1,3-11
 5. Zingen: Lb. 360: 1 + 3 + 4 ‘Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer’
 6. Gebed
   
  *horen

 7. Kindermoment
 8. Zingen: GK 119a ‘uw woord is een lamp voor mijn voet’
  (kinderen naar de kring)

 9. Lezen: 2Petr. 1,16-21 (Philip H.)
 10. Tekst: 2Petr. 1,19b “U doet er goed aan … etc.”
 11. Filmpje
 12. Preek
 13. Zingen: Opw. 378 ‘ik wil jou van harte dienen’
  (kinderen terug van de kring)
   
  *ontvangen

 14. Kort onderwijs i.v.m. de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers
 15. Bevestiging, met vragen en ja-woorden
 16. Zegen
 17. Zingen: Opw. 602 ‘vrede van God’
 18. Opdracht aan de ambtsdragers
 19. Opdracht aan de gemeente
   
  *geven

 20. Gebed
 21. Collecte
   
  *gaan

 22. Zingen: GK 119: 40 ‘uw woord is als een lamp, een helder licht’
 23. Zegen