Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad

   
  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 99: 1,2,4 en 8
   
  *buigen

 4. Lezen: wet volgens Ex. 20 en samenvatting Here Jezus
 5. Zingen: GK 46: 1 + 4 ‘God is een toevlucht en een sterkte’
 6. Gebed
   
  *horen

 7. Lezen: Opb. 1,1-3 en Opb. 22,12-21 (Ingrid vd M.)
  Overdenking over Opb. 22,16c

 8. Luisterlied: Opw. 678 ‘God van het Licht’

   
  *vieren

 9. Avondmaalsviering [zonder formulier]
       +zingen: Opw. 737 ‘u nodigt mij aan tafel’

 10. (+gereed maken tafel, viering aan tafel)
       +opwekking
       +gebed
       +ronde brood
       +ronde wijn
       +zingen: GK 46: 2 ‘een brede stroom verheugt Gods woning’

 11. (+gaande viering)
       +zingen: Lb. 444 ‘nu daagt het in het oosten’ / GK 249 ‘God, die was en is en komt’

  *geven

 12. Gebed
 13. Collecte

  *gaan

 14. Zingen: DNP 150: 1,2
 15. Zegen