Ds. J.E. Kramer

Themadienst voor kinderen
Geef me de hand – Jezus zegent de kinderen
 

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 84:1
 4. Zingen: Heer U kent mij als geen ander (Marcel Zimmer)
 5. Zingen: Ken je Gods gebod
 6. Gebed
 7. Zingen: Lb 218 Dank u voor deze nieuwe morgen
 8. Bijbellezing: Marcus 10: 13-16 BGT: door Elle Kooistra
 9. Zingen: GK160: 1 en 2
 10. Kindermoment
 11. Zingen: Ik ben veilig in Jezus’ armen’ (Opw. kids 86)
 12. Bijbellezing Psalm 139: 1-6 BGT: door Elle Kooistra
 13. Preek
 14. Zingen: Opwekking 518
 15. Gedicht: door Lucas Doorten
 16. Gebed
 17. Collecte
 18. Zingen: Opwekking 798 Houd vol
 19. Zingen: Kids opwekking 185