Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 111: 1 + 2 + 6 ‘loof, halleluja, loof de Heer’
   
  *buigen

 4. Lezen: Jak. 3,1-18 (Oud. Gerhard K.)
 5. Zingen: GK 34: 5 + 8 ‘hoor, kinderen, mijn woord’
 6. Gebed
   
  *horen

 7. Lezen: Pred. 9,1-10 (Aly M.)
 8. Zingen: GK 254 ‘kom, laat ons vrolijk zingen’
 9. Lezen, inclusief tekst: Pred. 7,1-6 (Edgar K.)
  (tekst: verzen 5-6)

 10. Preek
   
  *geven

 11. Zingen: Lb. 939 ‘op u alleen, mijn licht, mijn kracht’
 12. Gebed
 13. Collecte
   
  *gaan

 14. Zingen: Opw. 520 ‘wees mijn verlangen’
 15. Zegen