Ds. J.E. Kramer

 • Moment stilte
 • Votum en zegengroet
 • Gezang 103: 1, 2, 6
 • Gebed
 • Lezen: Handelingen 4:1-12
 • LvdK 477: 1, 2 ‘Geest van hierboven’
 • Lezen: 1Petrus 2:1-10
 • Psalm 118: 8 + 10
 • Tekst: 1Petrus 2:4-5
 • Preek
 • LvdK 320: 1 t/m 4 ‘Zingt een nieuw lied’
 • Belijdenis: lezen apostolische geloofsbelijdenis
  • zingen: Ps. 27: 3
 • Bijdrage Marcant
 • Gebed
 • Collecte
 • Opw. 472 ‘Blaas met de adem’
 • Zegen