Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 
*komen
Inleiding op de dienst
Zingen: Opw. 544 ‘meer dan rijkdom’
 
Votum en Zegengroet
Zingen: GK 32: 1 + 2 ‘welzalig hij wiens zonde is vergeven’
Gebed
 
*leren
Lezen: Psalm 51,1-6a (Derkine K.)
Zingen: DNP 51: 1
Lezen: Psalm 51,6b-11
Zingen: DNP 51: 2
Lezen: Psalm 51,12-14
Zingen: DNP 51: 3
Lezen: Psalm 51,15-17
Zingen: DNP 51: 4
Lezen: Psalm 51,18-21
Zingen: DNP 51: 5
Preek
 
*geven
Zingen: Opw. 811 ‘was mij witter dan sneeuw’ / begeleid door deel Affect
Gebed
Collecte
 
*gaan
Zingen: Lb. 103C: 1 + 2 ‘loof de koning, heel mijn wezen’
Zegen