Ds. J.E. Kramer

Thema: Maskers af

 

Votum en zegengroet

Zingen: Opwekking 599 (nog voordat je bestond)

Gebed

Lezen: Johannes 4:5-9 en 4: 27-30 en 4:39-42

Zingen: GK 139: 1,2 en 11 (Heer, u doorgrondt mij van omhoog)

Kinderen naar de kinderkring

Preek

Zingen: GK 163: 1 t/m 3 (Dit huis, een herberg onderweg)

Kinderen terug van de kinderkring

Belijdenis, apostolische geloofsbelijdenis (lezen)

Zingen: GK 27 4 en 7 (Want bij de Here ben ik welgeborgen)

Gebed

Collecte

Zingen: Opwekking 518 (Heer, u doorgrondt en kent mij)

Zegen