Ds. J.E. Kramer

 1. Votum en zegengroet
 2. Zingen: Gereformeerd Kerkboek 143: 8 + 9 ‘laat ’s morgens uw genade dagen’
 3. Zingen: Opwekking 811 ‘was mij witter dan sneeuw’
 4. Gebed
 5. Korte impressie van de behandelde thema’s op YA-weekend
 6. Zingen: Opwekking 472 ‘blaas met de adem van uw Geest.
 7. Introductie thema vanmiddag -> hoe nu verder?
 8. Tekst: 2Kor. 3,18b uit de Bijbel Gewone Taal
 9. Schriftlezing: 2Kor. 3,7-18 uit de Bijbel Gewone Taal
 10. Preek
 11. Interactieve verwerking
 12. Korte impressie van YA-weekend
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Zingen: Sela: Jezus’ liefde voor mij
 16. Zingen: Opw. 347 ‘ik geloof in God de Vader’
 17. Zegen