Ds. J.E. Kramer

 • Moment stilte
 • Votum en zegengroet
 • Psalm 63: 1, 3
 • Avondmaalsviering met Avondmaalsformulier 5
  • Lezen formulier
  • Gebed
  • Belijdenis door zingen: Gz. 179B
  • Opwekking uit formulier
  • Instellingswoorden
  • Moment stilte
  • Zingen tijdens viering: Gezang 57
  • Dankzegging 1 uit formulier
  • Gezang 158 (2x)
 • Lezen: 1Petrus 1: 22-2:3
 • Psalm 36: 2
 • Tekst: 1Peturs 2:2-3
 • Preek
 • Zingen: ‘herstel mijn eerste liefde’
 • Gebed
 • Collecte
 • Psalm 34: 3, 4
 • Zegen