Ds. J.E. Kramer

Voorbereiding

Aansteken adventskaars en zingen door Marcant: Sela ‘alfa en omega’

Komen

Votum en zegengroet

Zingen: Opw. 595 ‘Licht van de wereld’

Gebed

Horen

Kindermoment

Zingen: projectlied ‘vertel het maar’ (kinderen naar de kring)

Lezen: Micha 2,1-13 (waarvan 2,6-13 de tekst) door Philip H.

Luisterlied: Opwekking 805 ‘maak ons hart onrustig God

Preek

Geven

Zingen: GK 85: 1 tm 4 ‘Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer’

Wet, versie g (E Brink)

Zingen: Lb. 756: 1 + 4 + 5 + 6 ‘laat komen, Heer, uw rijk’

(kinderen terug van de kring)

Gebed

Collecte

Gaan

Zingen: GK 228 ‘Jezus leeft in eeuwigheid’

Zegen