Ds. J.E. Kramer

Themadienst voor jongeren

Votum en Zegengroet van Sela

Zingen: Opwekking 609 (U bent heilig)

Zingen: opwekking 807 (in mijn twijfels, mijn verdriet)

Gebed (door Danée)

Introductie op de eerste vraag: hoe komen wij in de hemel?

Lezen: Romeinen 10, 5-13 BGT (door Sil/Yoran)

Kindermoment

Interactieve verwerking van de vraag:

  1. Wat doen wij in de hemel?
  2. Herkennen wij elkaar?

Lezen: apostolische geloofsbelijdenis

Zingen: GK 16: 5 (Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijd)

Gebed

Collecte

Zingen: Opwekking 665 (Ooit komt er een dag)

Zegen