Ds. J.E. Kramer

Komen

Zingen en aansteken vierde adventskaars

Votum en Zegengroet

Zingen: Liedboek 444: 1-5 (Nu daagt het in het oosten)

Buigen

Wet: tien geboden en samenvatting Here Jezus

Zingen: Psalmen voor nu 130 (Uit de diepte roep ik U)

Gebed

Horen

Lezen: Micha 7 vers 1-7 waarvan de tekst vers 7 door Alke H.

Overdenking

Zingen: Projectlied

Vieren

Avondmaalsviering (zonder formulier)

Gebed

Belijdenis: Liedboek 344 (Wij geloven één voor één)

Avondmaal aan tafel

Zingen: GK 103: 1 (zegen mijn ziel, de grote naam des Heren)

Avondmaal gaand

Zingen: GK 103: 3-5

Luisterlied: opwekking 794 (No longer slaves)

Zingen: GK 189: 1-6 (hoe zal ik Hem bezingen)

Geven

Gebed

Collecte

Gaan

Zingen: Opwekking 526 (Goed nieuws, goed nieuws)

Zegen