Ds. J.E. Kramer

  Mededelingen kerkenraad
   
  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Opw. 715 ‘wat hou ik van uw huis’
   
  *buigen

 4. Wet en samenvatting Here Jezus
 5. Zingen: GK 243: 1 tm 4 ‘Heer, ik kom tot u’
 6. Gebed
   
  *horen

 7. Lezen: Psalm 116 (Jaap K.)
 8. Overdenking over het begin van vers 1: “De HEER heb ik lief”
 9. Zingen: GK 116: 1 + 10 ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’
   
  *vieren

 10. Avondmaalsviering
       +uitnodiging
       +gebed
       +belijdenis, door het zingen van GK 175a
   

 11. (+gereed maken tafel, viering aan tafel)
       +opwekking
       +moment stilte
       +ronde brood
       +ronde wijn
       +zingen: GK 116: 3 + 4
   

 12. (+gaande viering)
       +zingen: GK 116: 5 tm 8 / Opw. 580 ‘Jezus, hij kwam om ons leven te geven’ / Opw. 392 ‘mijn Jezus, ik hou van u’
   
  *geven

 13. Gebed
 14. Collecte
   
  *gaan

 15. Zingen: Opw. 630 ‘op elk moment van mijn leven’
 16. Zegen