Ds. J.E. Kramer

Komen

Stiltemoment

Votum en zegengroet

Zingen: GK 63: 2 (Uw liefde is het hoogste goed)

Gebed

Ontvangen

Bevestiging Hendrik W.

Zingen: opwekking: 710

Gebed

Horen

Lezen: 1 Johannes 4: 4, 7-21 (Gerda K.)

Lezen: Mattheus: 27: 27, 34-40 (Gerda K.)

Preek over Mattheus 37-40

Geven

Zingen: Opwekking 705 (Aan de maaltijd wordt het stil)

Belijdenis van Nicea

Zingen: GK 118:10 (de Heer is God, zijn gunst verheugde)

Gebed

Collecte

Gaan

Zingen: Opwekking 334 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)

Zegen