Br. Bert Feunekes

 1. Votum en groet Sela
 2. Zingen: GK 167 “Machtig God, sterke rots”.
 3. Zingen : Opw 502 “Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
 4. Gebed
 5. Zingen: DNPB Ps 91 : 1, 4
 6. Schriftlezing: Psalm 91
 7. Preek: thema “Veilig bij God”
 8. Amenlied: Opw 176 “U bent mijn schuilplaats Heer”
 9. Geloofsbelijdenis. Opw 347 “Ik geloof in God de Vader…”
 10. Collecte
 11. Zingen: NLB 939 : 1-3
 12. Zegen