Ds. J.E. Kramer

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 100: 1 tm 4 ‘juich, alle volken, prijs de Heer’
   
  *buigen

 4. Lezen: Joh. 15,9-17 (Oud.)
 5. Zingen 08u45: “No longer slaves”, door Lize en Maureen
 6. Zingen 10u45: Opw. 40 ‘zoek eerst het koninkrijk …
 7. Gebed
   
  *horen

 8. Kindermoment
 9. Zingen: [aangeleverd door kind-en-kerk]
 10. Lezen: Hosea 2,4-17 (Gerda K.)
 11. Tekst: Joh. 10,7-10
 12. Preek
   
  *geven

 13. Zingen: Lb. 653: 1 + 6 + 7 ‘u kennen, uit en tot u leven’
 14. Gebed
 15. Collecte
   
  *gaan

 16. Zingen: Opw. 249 ‘Heer, wat een voorrecht’
 17. Zegen