Ds. J.E. Kramer

*komen
Moment stilte
Votum en zegengroet
Zingen: GK 23: 1 + 3 ‘De Here wil mijn trouwe herder wezen’
Gebed
 
*belijden
Vragen aan Marnix
Ja-woord
Zegen
Zingen: Sela -> Gods zegen voor jou
Toespraakje en cadeau
Gebed door vriend van Marnix
Zingen: Opw. 347
 
*horen
Lezen: Joh. 10,1-18 BGT
Tekst: Joh. 10,14-15 BGT
Preek
 
*geven
Zingen: Opw. 790
Jezus volgen,
Zingen: Opw. 832
Gebed
Collecte
 
*gaan
Zingen: GK 228 ‘Jezus leeft in eeuwigheid’
Zegen