Ds. J.E. Kramer

Komen

Stilte moment

Votum en Zegengroet

Zingen Opwekking 770 (Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam)

 

Buigen

Lezen avondmaalsformulier II

Zingen GK 178: 1 – 5

Gebed en voorbeden

 

Horen

Lezen Efeze 6: 10 – 17

Korte overdenking over Efeze 6: 10

Zingen Liedboek 898: 1 – 2 (Een vaste burcht is onze God)

 

Vieren

Avondmaalsviering met formulier II

Lezen

Gebed

Zingen GK 184: 1-2 (Heer, wij komen vol verlangen)

Opwekking uit formulier II

Moment stilte

Ronde brood

Ronde wijn

Zingen GK 184: 3

Gaande viering

Zingen GK: 31 1,2,9,13,14

Zingen GK 18: 8,9

Zingen GK 89: 3,4,6,8

 

Geven

Dankzegging 1 uit formulier II

Collecte

 

Gaan

Tien woorden als heenzending

Zingen Opwekking 704 (O kerk, sta op)

Zegen