Ld. B. Feunekes

Votum/zegengroet
Zingen: psalm 121 : 1,2,3,4
Gebed
Schriftlezing: Ex 15,22 – 16,8 / Deut 8, 1-6 / Matt 4, 1-11
Zingen: NLB 806 “Zo maar te gaan met een stok in je hand”
Preek: ”Woestijntijd is leertijd”
Zingen: Opw 687 “Heer wees mij de weg”
Geloofsbelijdenis: zingen GK 176 vers 1, lezen het gedeelte over de Zoon, daarna zingen vers 5
Dankgebed
Collecte
Slotzang: LvK 305/NLB 723 “Waar God de Heer zijn schreden zet ”