Ds. J.E. Kramer

Welkom

Lied: Opw. 672 ‘heerser over alle dingen’

Gebed

Kindermoment

Lied: ‘diep van binnen blij

Schriftlezing: Rom. 5,1-5

Overdenking n.a.v. Rom. 5,3-5

Lied: Lb. 675 ‘Geest van hierboven’

Voorbedengebed

Afronding en zegen

Lied: Opw. 488 ‘de kracht van uw liefde’