26 juli 2020 | 10:00 uur | Ds. J.E. Kramer

Welkom

Votum en zegengroet

Zingen/Luistere: Opwwekking 623 “laat het huis gevuld zijn

Lezen: Psalm 19 BGT

Zingen / Luisteren: GK 19: 3 ‘volkomen is Gods Woord’

Gebed

Kindermoment

Zingen / Luisteren: Kinderopwekking 153 “Here, maak mij uw wegen bekend

Bijbellezing: Spreuken 1,1-7 NBV

Lied: GK 111: 6 “begin van ware wijsheid is”

Tekstlezing: Spreuken 1,7a

Preek uit spreuken 1,7a

Zingen / Luisteren: Opw. 687 “Heer, wijs mij uw weg”

Gebed

Luisteren / Zingen: GK 68: 8 “geloofd zij God met diep ontzag”

Zegen