Ds. J.E. Kramer

Welkomstdia, afkondigingen kerkenraad en overige dia’s
 
Welkom en introductie
Votum en zegengroet, uitgesproken
Lied: Opw. 814 “de hemel verhaalt van zijn majesteit”
Gebed
Inleiding op de Bijbellezing
Bijbellezing: Spreuken 8,22-36
Lied: Lb. 162: 1 t/m 6 “in het begin lag de aarde verloren”
Preek deel 1
Filmpje met interview
Lied: GK 104: 7 “o Heer, hoe groot moet dan uw wijsheid zijn”
Preek deel 2
Lied: GK 254 “kom, laat ons vrolijk zingen”
Gebed
Info collecte
Lied: Opw. 407 “o Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering”
Afronding
Zegen