Ds. J.E. Kramer

-Welkom en introductie
-Votum en zegengroet
-lied: Opw. 582 “Jezus, alles geef ik u”
-Bijbellezing: Spr. 12,1-12 BGT
-Lied: GK 25: 2 “Heer, wijs mij toch zelf de wegen”
-Gebed
-Kinderlied: “Jozef had een jas”
-Bijbellezing: Spreuken 16,1-9 BGT
-Lied: Lb. 904: 1 tm 3 “beveel gerust uw wegen”
-Preek over Spr. 16,9 BGT
-Lied: “Build your kingdom”
-Gebed
-Info collecte
-Lied: GK 250: 1 tm 3 “God is getrouw, zijn plannen falen niet”
-Zegen