Ds. J.E. Kramer | 27 februari 2022 | 09:30 uur

Welkom en inleiding op de dienst
-Lied: GK 100: 1 tm 4 “juich, alle volken, prijs de Heer”


-Votum en zegengroet
-Lied: Opw. 589 “ik wil juichen voor u mijn Heer”
-Dankgebed (ivm opheffen meeste corona-maatregelen)
-Lied: Opw. 653 “kom, o bron van zegeningen”
-Gebed om Gods zegen over de dienst
-Lied voor de kinderen: “Zacheus”
-Schriftlezing: Lc. 19,1-10 en Lev. 5,20-26
-Tekstlezing: Lc. 19,8
-Preek
-Lied: “met open armen”
-Gebed
-Collecte
-Lied: GK 163: 1 tm 3 : “dit huis, een herberg onderweg”
-Zegen