Ds. J.E. Kramer | 10:00 uur | 20 september

Welkom en introductie op de dienst
Samenspraak begin van de dienst
Lied: GK 68: 2 “Rechtvaardig volk in God verheugd”
Gebed
Lezen: Ef. 5,6-20
Kindermoment
Lied: Opw. 595 “licht van de wereld”
Preek over Ef. 5,8-9
Lied: GK 249: 1 + 2 + 5 + 7 “God die was en is en komt”
 
Bevestiging ambtsdragers: Jan Roelf Datema en Gerard Meier
– Inleidend
– Vragen
– Zegen
– Lied: GK 134: 1 tm 3 “Kom allen dienaars van de Heer”
– Aanspraak ambtsdragers en gemeente
 
Gebed en voorbeden
Aankondiging collectedoelen
Lied: Opw. 334 “Heer, uw licht en uw liefde schijnen”
Zegenbede voor wie uitschakelt
 
Viering Heilig Avondmaal
– Praktische uitleg
– Lezen: Ef. 2,1-10
– Samen hardop uitspreken: Lb. 344 “wij geloven één voor één”
– Gebed
– Opwekking
– Nodigen door de ouderlingen en vormen 1e kring
– Viering 1e kring
– Teruglopen 1e kring, nodigen door de ouderlingen en vormen 2e kring
– Viering 2e kring
– Teruglopen 2e kring
– Afrondende woorden
Slotzegen en door gemeente gesproken amen