Ds. J.E. Kramer

De dienst vindt plaats in de Kandelaarkerk, Assen Zuid.

Welkom en inleiding op de dienst

-moment stilte
-votum en zegengroet
-lied: Lb 575: 1 + 2 “Jezus, leven van ons leven”
-gebed
-schriftlezing: Jes. 52,13-53,12
-lied: Lb 575: 3 + 4
-tekstlezing: GC 53+54
-lied: GK 31: 2 + 3 “wees mij een schuilplaats in gevaren”
-preek
-lied: Opw 580 “Jezus, hij kwam om ons leven te geven”
-belijdenis gelezen
-lied: Opw 706 “zie hoe Jezus lijdt voor mij”
-gebed
-collecte
-lied: Lb 575: 5 + 6
-zegen