Ds. J.E. Kramer

-welkom en inleiding op de dienst
-moment stilte
-votum en zegengroet
-lied: Opw 733 “de zon komt op, maakt de morgen wakker”
-gebed
-schriftlezing: Psalm 19
-lied: DNP 19: 1 + 2 “de hemel prijst de HEER”
-preek over Psalm 19:2-7
-lied: GK 8a “Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam”
-doopsbediening
    =kort onderwijs over de doop
    =kort woordje voor de kinderen
    =vragen aan Aize en Marije
    =doop aan Jax
    =lied: “meer dan een wonder”
    =oproep aan de gemeente
    =uitreiken doopkaart
-gebed
-collecte
-lied: Opw 672 “heerser over alle dingen”
-zegen