Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Psalm 65: 1 + 2 (‘Levensliederen’)
 4. Avondmaalsviering met formulier IV
  • Lezen
  • Gebed
  • Belijdenis met Gz. 179B
   • Gereed maken tafel
  • Opwekking uit het formulier
  • Instellingswoorden
  • Moment stilte
  • Gaande viering
  • Dankzegging 1 uit het formulier
 5. Lezen: 1Kor. 4: 14-5,8
 6. Psalm 51: 7
 7. Tekst: 1Kor. 5,6-8
 8. Preek
 9. Gezang 125: 3, 4 en 6
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. Psalm 150: 1, 2
 13. Zegen