Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Psalm 121: 1
 3. Zegen
 4. Psalm 138: 1 + 4
 5. Gebed met schuldbelijdenis
  • Opw. 389 ‘Create in me’
 6. Genadeverkondiging door samen te zingen: Gz. 160
 7. Gebed om de Heilige Geest en de voorbeden
 8. Kindermoment
 9. Opw. 334 ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’
 10. Lezen: Mt. 13:24-35
 11. Psalm 78: 1
 12. Tekst: Mt. 13:33
 13. Preek
 14. Gezang 118: 1 t/m 3
 15. Wet volgens versie i (B Luiten)
 16. Gezang 105: 1 + 2 + 3 + 8
 17. Gebed
 18. Collecte
 19. Psalm 68:13
 20. Zegen staande