Ds. R.A. Schipper

Doop en belijdenis familie Fennema en Koevoets

 1. Welkom
 2. Introlied Gz 158 (= Opw 281) Als een hert…
 3. Votum en zegen
 4. Gezang 160: 1 en 2 (= Opw 123) Groot is uw trouw…
 5. Gebed
 6. Lezing: Psalm 16
 7. Levensliederen Psalm 16: 1 t/m 4 (tekst hieronder, ‘gewone’ melodie)
 8. Preek over Psalm 16
 9. Opw 136 (Abba Vader)
 10. Openbare geloofsbelijdenis + doop
  • (Harmannus + Linda + Marissa) (Vincent Johan + Maaike Ella + Nathaniël)
  • Lezing Formulier Volwassendoop
  • Lezen Apostolische Geloofsbelijdenis
  • Zingen Opw 334 (Heer Uw licht en uw liefde schijnen)
  • Formulier-gebed
  • Vragen aan Harrit en Linda
  • Zegen
  • Doop van Linda
  • Zingen Psalm 134:3
  • HERHAAL vragen aan Vincent en Maaike
  • Zegen
  • Zingen: Psalm 121: 4
  • Doopvragen over de kinderen
  • Doop van Marissa en Nathan
  • Zingen Opwekking 518 (Heer U doorgrondt en kent mij)
  • Kado/boeken
  • Toespreken v gemeente
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Gezang 119: 1 en 2 (De kerk v alle tijden)
 14. Zegen

Psalm 16 – Levensliederen

1.
Bewaar mij, want ik schuil bij u, mijn God.
Ik wil mij zielsgraag aan de HEER verbinden:
‘U bent mijn Heer, mijn leven, mijn genot.
HEER, los van u is er niks goeds te vinden.’
De heiligen, die mij veel vreugde geven,
wil ik vertellen hoe je goed kunt leven.

2.
Wie het geluk bij andere goden zoekt,
is van problemen en verdriet verzekerd.
Ik volg hen niet, ik pleng voor hen geen bloed.
De HEER is mijn bezit, mijn eigen beker.
Hij houdt me vast en laat me vrolijk leven
met al het moois dat hij mij heeft gegeven.

3.
Om al zijn goede raad prijs ik de HEER.
Dag in dag uit houd ik de HEER voor ogen.
Ik merk zelfs ’s nachts dat ik nog van hem leer.
Hij staat dan naast me, is om mij bewogen.
Dit maakt me sterk en blijft me blijdschap geven.
Ik leid een veilig en verzekerd leven.

4.
U laat mijn ziel de dood niet ondergaan.
U laat mijn heilig lichaam niet ontbinden.
U wijst mij zelf de grote toekomst aan.
Heel dicht bij u zal ik volmaaktheid vinden.
Uw rechterhand zal volop blijdschap geven,
daar is het goed, daar bruist het van het leven!