Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Opw. 733
 4. Gebed
 5. Genadeverkondiging: Ef. 2: 4-9
 6. Psalm 95: 1, 3
 7. Gebed, met verwerking doopgebed
 8. Doopsbediening aan Lennard Koning
  • Lezen
  • Vragen ouders
  • Moment kinderen
  • Doop
  • Dooplied Sela
  • Oproep gemeente
  • Uitreiking doopkaart
  • Dankgebed

 9. Lezen: Ef. 3:14-21
 10. Tekst: Ef. 3: 18-19a
 11. Preek
 12. LvdK 95: 1 t/m 3
 13. Gods leefregels met: Ef. 4: 20-5,2
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Opw. 460
 17. ZegenKinderkring: groep 2