Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Pslam 97: 1 + 5
 4. “Tien woorden van God op muziek”
 5. Gebed
 6. Doopsbediening met formulier III
  • Lezen formulier
  • Vragen ouders
  • Moment kinderen
  • Doop
  • Opw. 599
  • Oproep gemeente
  • Uitreiking doopkaart
  • Dankgebed
 7. Lezen: Obadja 15-21
 8. Preek
 9. Luisterlied
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. Opw. 672
 13. Zegen  Kinderkring: groep 2