Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Ps. 122: 1 + 3
 4. Gebed, door zingen: Gz. 157
 5. Avondmaalsviering met formulier V
  • Lezen van het formulier
  • Gebed
  • Gz. 179a wisselzang
  • Gereed maken tafel
  • Opwekking
  • Instellingswoorden
  • Moment stilte
  • Gaande viering, met zingen: Gz. 155
  • Gebed, met dankzegging 2
  • Gz. 158
 6. Lezen: Jak. 4,1-10
 7. Tekst: Jak. 4,8a
 8. Preek
 9. Ps. 1 van Levensliederen
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. LvdK 473: 1 + 5 + 6 + 9 + 10
 13. Zegen

Kinderkring: groep 6

Klik hier voor de tekst van psalm 1 van Levensliederen