Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Dooplied Sela
 4. Gebed
 5. Tekstlezing: Mc. 10:13-16 (JL)
 6. Kindermoment
 7. Kinderopwekking 185 ‘de Heer zegent jou’
 8. Preek
 9. LvdK 333
 10. Apostolische geloofsbelijdenis
 11. Ps. 105: 1 + 5
 12. Doopvragen aan de ouders
 13. Doop
 14. Opw. 710
 15. Opwekking aan de gemeente
 16. Opw. 710
 17. Uitreiken doopkaarten
 18. Gebed
 19. Collecte
 20. Opw. 770 (lied Sela ‘Ik zal er zijn’)
 21. Zegen