Ds. J.E. Kramer

 1. Gz. 146: 1
 2. Votum en zegengroet
 3. Gz. 146: 2 + 3
 4. Gebed
 5. Ps. 89: 1
 6. Inleiding op de preek
 7. Lezen: Hooglied 7,7-8,7
 8. Ps. 45: 4 + 5
 9. Preek
 10. Opw. 488
 11. Gebed
 12. Collecte

 13. Bemoediging met 1Tess. 4,1-8
 14. Zegen
 15. Gz. 164 (2x)Kinderkring: groep 6