Ds. J.E. Kramer

 1. Welkom
 2. zingen: LvdK 434: 1 + 2 + 5
 3. Votum en zegengroet
 4. Zingen: Ps. 90: 1 + 2
 5. Gebed
 6. Inleiding op het thema
 7. Lezen: 2Kor. 3
 8. Zingen: LvdK 305: 1 + 2
 9. Preek
 10. Zingen: Gz. 160: 1 + 2
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Zingen: Opw. 672 ‘Heerser over alle dingen’ / gemeente staat
 14. Zegen