Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Ps. 18: 1 + 8 + 9
 4. Viering H.A. met formulier 5
  • Lezen
  • Gebed
  • Gz. 179A / in wisselzang, staande
  • (=gereed maken tafel)
  • Lezen opwekking
  • Instellingswoorden
  • Moment stilte
  • Gaande viering, met zingen: Opw. 575 ‘Jezus alleen’
  • Uitspreken dankzegging 1 uit formulier
 5. Lezen en tekst: Mc. 6,14-29
 6. Lb 741: 1 + 2 + 4 ‘Een engel roept de oude man’
 7. Preek
 8. Gz. 62: 1 tm 4
 9. Gebed
 10. Collecte
 11. Opw. 460 ‘Wat mij dierbaar was’
 12. Zegen