Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Gz. 141: 1 + 2
 4. Wet
 5. Zingen: Ps. 118: 8 + 9
 6. Gebed, met verwerking doopgebed
 7. Doop, met gebruik formulier 3
  • Lezen
  • Zingen: Opw. 518
  • Vragen aan de doopouders
  • Doop
  • Opw. 710 (1e deel)
  • Oproep aan de gemeente
  • Opw. 710 (2e deel)
  • Uitreiking doopkaarten
  • Gebed
 8. Tekst: Mc. 12,1-12
 9. Preek
 10. Zingen: Ps. 118: 1 + 10
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. LvdK 75: 10 + 11 + 12
 14. Zegen


  Kinderkring: groep 2