Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Ps. 84: 1 + 3
 4. Gebed
 5. Lezen: Opb. 1,9-20
 6. Zingen: Gz. 68: 1 t/m 3
 7. Tekst: Opb. 1,17b-18
 8. Zingen: Opw. 770 ‘Ik zal er zijn’ (Sela)
 9. Lezen: belijdenis van Nicea
 10. Zingen: Ps. 68: 8
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Zingen: Opw. 354 ‘Glorie aan God’
 14. zegenKinderkring: groep 5