Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. LvdK 217: 1 + 2 ‘Jezus leeft en ik met hem’
 4. et volgens Ex. 20 en samenvatting Here Jezus
 5. Ps. 9: 1 + 5 + 6
 6. Gebed, met verwerking eerste gebed uit doopformulier
 7. Doop Luca Jan Louwerse
  • formulier I lezen
  • vragen aan de ouders
  • Doop
  • Ps. 103: 5 ‘zoals een vader liefdevol zijn armen’ staande
  • Opwekking aan de gemeente staande
  • Uitreiking doopkaart
  • Dankgebed
 8. Kindervertelling
 9. Gz. 139: 1 + 2
 10. Lezen: Opb. 6
 11. Tekst: Opb. 6,9-11
 12. Preek
 13. Opw. 585 ‘Er is een dag’
 14. Gebed
 15. ollecte
 16. Opw. 704 ‘O kerk sta op’
 17. ZegenKinderkring: groep 4