Ds. J.E. Kramer

 1. Mededelingen van de kerkenraad
 2. Filmpje van de taakgroep jeugdwerk
 3. Welkom
 4. Welkom in het Spaans
 5. Votum en groet van Sela
 6. ‘breng ons samen’ van Sela
 7. Gebed / Onze Vader in het Spaans
 8. Kort interview met aantal meisjes jeugdkring Janneke en Alke
 9. Filmpje als kindermoment Ps. 146: 3 + 5 + 6 + 7

 10. Lezen: Mt. 25,31-40 / door Alisia
 11. ‘ik was hongerig …’, lied Elly en Rikkert
 12. Preek
 13. Opw. 378
 14. Belijdenis met Opw. 347
 15. Inleiding op gebed en collecte
 16. Gebed
 17. Collecte / tijdens de collecte zingt Affect: vluchtkerk – met open armen
 18. Opw. 733
 19. Zegen