Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Opw. 334 ‘Heer uw licht en uw liefde schijnen’
 4. Avondmaalsviering
  • Lezen formulier 4
  • Gebed uit formulier
  • Belijdenis met zingen: Gz. 179B
  • Opwekking
  • Instellingswoorden
  • Moment stilte
  • Gaande viering, met zingen: LvdK 360: 1 tm 3
  • Gebed (2) uit formulier
  • Ps. 133: 1 + 2 De Nieuwe Psalmberijming
 5. Mc. 9,33-50
 6. Ps. 107: 11 + 13
 7. Preek over Mc. 9,49-50
 8. LvdK 481: 1 tm 4
 9. Shalom chaverim
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. Opw. 602 ‘De vrede van God’
 13. Zegen*Dit is de tekst van Ps. 133, twee verzen, de melodie is gelijk aan die van het Ger. Kerkboek

1. Wat kan het vreugde en voldoening geven
als mensen eensgezind in vrede leven,
als broers en zussen bij elkaar!
Het is als olie op Aärons haar
die heerlijk ruikt en druppelt naar omlaag
tot in zijn baard en op zijn kraag.

2. Het is als Hermons dauw die neer komt stromen
tot hij op Sions heuvels is gekomen.
Van boven daalt de zegen neer!
Want daar, in Sion, zegent ons de HEER:
Hij geeft aan wie in deze vrede leeft
het leven dat geen einde heeft.