Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Ps. 47: 1 + 3
 4. Gebed
 5. Lezen: Hand. 1,1-11
 6. Gz. 100: 1 + 2
 7. Kindermoment door A. W.
 8. ‘Op de wolken’
 9. Preek n.a.v. Hand. 1,9
 10. ‘Veilig in Jezus’ armen’
 11. Geloofsbelijdenis van Nicea
 12. Gz. 67: 1 tm 3
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Opw. 575 ‘Jezus alleen’
 16. Zegen