Ds. J.E. Kramer

Psalm 63: 2 ,  3
Avondmaalsviering met formulier IV

  • Lezen
  • Gebed uit formulier
  • Belijdenis met zondag 15 H.C.
  • Gezang 127: 1
  • Opwekking uit het formulier
  • Instellingswoorden
  • Moment stilte
  • Gaande viering, met zingen: Gezang 127: 2 t/m 5
  • Gebed uit formulier

Lezen: Joh. 13,31-14,4
Tekst: Joh. 13,34-35
LvdK 481: 1 t/m 4 ‘o grote God die liefde zijt’
Kort moment n.a.v. kinderkring
Opw. 51 ‘dit is mijn gebod’
Gezang 164