Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Ps. 46: 1 tm 4
 4. Avondmaalsviering met formulier 5
  • Lezen
  • Gebed
  • Geloofsbelijdenis, door zingen: Gz. 179A wisselzang
  • Opwekking
  • Instellingswoorden
  • Moment stilte
  • Gaande viering, met zingen: ‘ik ben’
  • Dankzegging (1)
  • Zingen: Ps. 4: 3
 5. Lezen: Opb. 14
 6. Tekst: Opb. 14,13
 7. Preek
 8. Opw. 687 ‘Heer wijs mij uw weg’
 9. Gebed
 10. Collecte
 11. Lb 416: 1 tm 4 ‘ga met God en hij zal met je zijn’
 12. Zegen