Ds. J.H. Kuiper

 1. Votum en groet
 2. Zingen ps 65: 1,3
 3. Schuldbelijdenis en genadeverkondiging: lb (1973) 402: 2,3,5
 4. Gebed
 5. Lezen Exodus 34: 1-17
 6. Zingen ps 76
 7. Kindmoment
 8. Zingen kinderopw 139
 9. Tekst Exodus 34: 14b
 10. Preek
 11. Zingen psalm 40: 3,4
 12. Belofte: lezen ps 119: 97-104
 13. Zingen lb 473: 1,5,6,10
 14. Gebed ( gezongen Onze Vader)
 15. Collecte
 16. Slotzang lb (2013) 416
 17. ZegenKinderkring: groep 1