Ds. J.H. Kuiper

 1. Votum en groet
 2. Zingen lb (1973) 127: 1,2
 3. Gebed

 4. Zingen lb (1973) 127: 4,7
 5. Schriftlezing Genesis 32:22-32
 6. Zingen
 7. Tekst Psalm 131
 8. Zingen Psalm 4: 2, 3
 9. Belijdenis
 10. Zingen ps 18:8,9
 11. Gebed
 12. Collecte

 13. Slotzang lb 26
 14. ZegenKinderkring: groep 5