Ds. J.H. Kuiper

Votum en groet
Psalm 131
Gebed
LvK 42

  • Vs 1 MarCant
  • Vs 2,3 allen

Lezen Johannes 12: 20-36
LvK 192

  • Vs 1 – allen
  • Vs 2 – vrouwen
  • Vs 3 en 4 – MarCant
  • Vs 5 mannen
  • Vs 6 allen

Lezen Johannes 1: 14-18
Tekst Johannes 1: 18
Preek
Gezang 69
Belijdenis : NGB art 26 t/m: en wie zal eerder verhoord worden dan de eigen zeer geliefde Zoon van God?
Gezang 79: 3,5
Gebed
Collecte
Opw 366 ‘Kroont Hem met gouden kroon’
Zegen