Ds. J.H. Soepenberg

 1. Votum en groet
 2. Ps 27: 3, 4
 3. Gebed
 4. Gez. 23 (‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet’)
 5. L 2 Petr 1: 12-21
 6. Gez. 103: 3, 4
 7. T NGB art 5
 8. Preek
 9. Amenlied: Gez. 121: 4, 5, 8, 9
 10. Geloofsbelijdenis van Nicea
 11. Gez. 139: 2
 12. Dankgebed
 13. Collecte
 14. Slotlied Ps. 18: 9, 15
 15. Zegen